Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

                  Інформація щодо організаційно-технічного забезпечення діяльності технічного комітету стандартизації  ТК 311

                                                         

                                                           

№ з/п

Назва ПК і РГ

Організація, яка
здійснює функції
секретаріату

Голова ПК (РГ),
адреса, телефон

Відповідні ТК і ПК ISO/ІEC, CEN,CENELEC, МДР

Об’єкти стандартизації

1

ПК 1
«Ціноутворення у
будівництві»

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Науково-виробнича
фірма «Інпроект»
(НВФ «Інпроект»)

 

Труш Ольга Федорівна

начальник відділу розробки державних стандартів та кошторисних нормативів НВФ «Інпроект»

03680, м.Київ, вул.Горького, 172, офіс 1215
(044) 220-01-14
e-mail: work@inproekt.kiev.ua

CEN/SS A06
ISO 9001:2009

91.010.20 Контрактні аспекти в частині
ціноутворення та кошторисного нормування будівельних, ремонтно-будівельних,
пусконалагоджувальних, реставраційно-відновлювальних, підводнобудівельних
(водолазних) робіт та робіт з монтажу
устаткування

 

2

ПК 3
«Ціноутворення та
нормування наукових та науково-технічних робіт у будівництві»

Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут
будівельних конструкцій» (ДП НДІБК) 

 

Варченко Лідія Олексіївна

завідувач відділу економічних
досліджень будівельних конструкцій ДП НДІБК,
03680, м.Київ,
вул.Івана Клименка, 5/2

 (044) 249-37-10, ф. 248-89-09
e-mail: varchenko@ndibk.gov.ua

 

91.010.020 Контрактні аспекти в частині
ціноутворення та кошторисного нормування наукових та науково-технічних робіт у будівництві

 

3

ПК 4

«Технологічні аспекти ціноутворення та кошторисного нормування у будівництві »

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Науково-виробнича
фірма «Інпроект»
(НВФ «Інпроект»)

 

Січний Сергій Борисович

директор ПП «Будівництво – сучасні технології»

76019, м.Івано-Франківськ, вул.Галицька, 67, офіс 609
(0342) 77-72-08
e-mail: post@mcbct.com.ua

CEN/SS A06
ISO 9001:2009

91.010.020 Контрактні аспекти в частині
технологічних аспектів ціноутворення та кошторисного нормування у будівництві

 

4

ПК 5

«Ціноутворення у будівництві автомобільних доріг

Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М. П. Шульгіна
(ДерждорНДІ)

 

Безуглий Артем Олександрович

заступник директора з наукової роботи ДерждорНДІ

03113, м.Київ, пр.Перемоги, 57,
(044) 201-08-40, ф. 456-26-47  
e-mail: tk307@dorndi.org.ua

CEN/SS A06
ISO 9001:2009

91.010.020 Контрактні аспекти в частині
ціноутворення та кошторисного нормування робіт з будівництва автомобільних доріг