Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Галузеві кошторисні нормативи,
погоджені Мінрегіоном на 06.06.2014

№ п/п

Позначення
нормативного
документу

Назва нормативного документу

Затверджено

Розробник
(тел.)

1

2

3

4

5

1

ВБН Д.1.1-3.1-2001

Правила визначення вартості робіт по ремонту основних фондів підприємств Мінпромполітики України (із змінами та доповненнями)

Накази
Мінпромполітики України
від 19.01.2001 № 16
від 27.06.2002 № 294
від 04.12.2002 № 530 від 29.09.2003 № 397 від 14.09.2005 № 338     від 18.04.2006 № 141

Державний інститут праці і соціально-економічних досліджень («ДІП СЕД»), м.Харків (057) 760-19-01      
         

2

 

Тимчасовий порядок визначення вартості робіт з технічного обслуговування, ремонту та налагодження технічних засобів пожежогасіння, охоронної, пожежної і охоронно-пожежної сигналізації

Наказ
Мінпромполітики України
від 25.06.2003 № 261

«ДІП СЕД», м.Харків (057) 760-19-01      
 

3

 

Тимчасові правила визначення вартості робіт по ремонту та налагоджуванню енергетичного, електричного та електротехнічного устаткування підприємств
Мінпромполітики України

Накази
Мінпромполітики України
від 31.07.2002 № 341 від 29.09.2003 № 397 від 22.03.2005 № 91
від 02.12.2005 № 450 від 12.04.2007 № 165

КП «Укренергочормет», м.Харків (057) 763-03-16

4

 

Вказівки щодо застосування кошторисних норм на спеціальні та ремонтно-будівельні роботи, які виконуються на підприємствах, підпорядкованих Мінпром-політики України

Накази
Мінпромполітики України
від 13.01.2000 № 16
від 15.10.2001 № 106 від 27.06.2002 № 294  від 04.12.2002 № 530 від 22.03.2005 № 91

«ДІП СЕД», м.Харків (057) 760-19-01      
 

  

1

2

3

4

5

5

 

Вказівки щодо застосування кошторисних норм  на ремонт технологічного устаткування підприємств, підпорядкованих Мінпромполітики України

Накази
Мінпромполітики України
від 13.01.2000 № 16
від 15.10.2001 № 106 від 27.06.2002 № 294  від 04.12.2002 № 530 від 06.11.2003 № 456 від 22.03.2005 № 91
від 12.04.2007 № 166     

«ДІП СЕД», м.Харків (057) 760-19-01

6

 

Відомчі кошторисні норми на ремонт технологічного устаткування підприємств, підпорядкованих Мінпромполітики України

Накази
Мінпромполітики України
від 13.01.2000 № 16
від 27.06.2002 № 294  від 04.12.2002 № 530 від 25.06.2003 № 261   від 06.11.2003 № 456 від 15.06.2004 № 287 від 22.03.2005 № 91
від 12.04.2007 № 166                                      

«ДІП СЕД», м.Харків (057) 760-19-01

7

 

Відомчі кошторисні норми на спеціальні та ремонтно-будівельні роботи, які виконуються на підприємствах, підпорядкованих  Мінпромполітики України

Накази
Мінпромполітики України
від 13.01.2000 № 16
від 15.10.2001 № 106 від 27.06.2002 № 294  від 04.12.2002 № 530 від 25.06.2003 № 261   від 06.11.2003 № 456 від 15.06.2004 № 287 від 22.03.2005 № 91
від 12.04.2007 № 166                                      

«ДІП СЕД», м.Харків (057) 760-19-01
         

8

ВБН Д.2.6-МПП-01-2005

Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми на пусконалагоджувальні роботи. Вітроелектричні установки типу
USW 56-100

Наказ
Мінпромполітики України від 20.01.2005 № 29

Науково-дослідний інститут будівельного виробництва (НДІБВ), м.Київ (044)  248-06-27

  

1

2

3

4

5

9

ВБН Д.2.6-МПП-02-2005

Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми на пусконалагоджувальні роботи вітроелектричної установки типу
Т 600-48

Наказ
Мінпромполітики України від 18.04.2006 №  142

НДІБВ, м.Київ (044)  248-06-27

10

 

Відомчі ресурсні кошторисні норми експлуатації машин і механізмів (із змінами та доповненнями)

Накази
Мінпромполітики України
від 04.12.2002 № 530 від 25.06.2003 № 261   від 06.11.2003 № 456 від 15.06.2004 № 287 від 22.03.2005 № 91
від 12.04.2007 № 166                                     

«ДІП СЕД», м.Харків (057) 760-19-01

11

 

Тимчасовий порядок визначення вартості робіт по монтажу, пуску і налагоджуванню радіаційної техніки, засобів дозиметричного контролю та захисного обладнання

Наказ
Мінпромполітики України
від 12.07.2002 № 317

«ДІП СЕД», м.Харків (057) 760-19-01

12

 

Тимчасовий порядок визначення вартості робіт по пуску і налагоджуванню технологічного устаткування підприємств чорної металургії

Накази
Мінпромполітики України
від 04.12.2002 № 530 від 22.03.2005 № 91

«ДІП СЕД», м.Харків (057) 760-19-01

13

 

Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми на ремонт устаткування по виробництву шин

Наказ
Мінпромполітики України
від 03.04.2003 № 137

«ДІП СЕД», м.Харків (057) 760-19-01

14

 

Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми на пусконалагоджувальні роботи устаткування по виробництву шин

Наказ
Мінпромполітики України
від 03.04.2003 № 137

«ДІП СЕД», м.Харків (057) 760-19-01

      

1

2

3

4

5

15

ВБН Д.2.8-35.1-2004*

Відомчий збірник ресурсних елементних кошторисних норм на ремонт устаткування для переробки целюлози, виготовлення і переробки паперу

Наказ  Державної
акціонерної холдінгової компанії  «Укрпапірпром» від 12.02.2004 № 5-к * Норми розповсюджуються на підприємства, підпорядковані 
Мінпромполітики (наказ                            Мінпромполітики України від 12.10.2005 № 382)

«ДІП СЕД», м.Харків (057) 760-19-01
         

16

СОУ
42.1-37641918-050:2012

Порядок визначення вартості капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг загального користування (державного та місцевого значення)  (на заміну ВБН Д.1.1-218-1-2001 зі змінами і доповненнями)

Наказ
Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор)
від 02.10.2012 № 372
 

ДП «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П Шульгіна  (ДерждорНДІ) (044) 201-08-53

17

СОУ
45.2-00018112-035:2010

Ресурсні елементні кошторисні норми. Ремонт автомобільних доріг та мостів (із змінами № 1 та № 2) (на заміну ВБН Д.2.2-218-045-2001 зі змінами)

Накази
Державної служби автомобільних доріг України від 23.12.2010 № 482 від 15.09.2011 № 326
від 15.01.2013 № 4
від 12.12.2013 № 463           

ДП «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П Шульгіна  (ДерждорНДІ) (044) 201-08-53

18

СОУ 42.1-37641918-034:2013

Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів (на заміну СОУ 45.2-00018112-034:2008)

Наказ
Державного агентства автомобільних доріг України
від 19.04.2013 № 136
від 28.11.2013 № 407

ДП «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П Шульгіна  (ДерждорНДІ) (044) 206-98-97

  

1

2

3

4

5

19

ВБН Д.1.1-001-2002

Порядок визначення вартості будівництва об’єктів комплексу виробництва «Вектор» в умовах зони відчуження

Наказ МНС
від 12.06.2003 № 187 

ВАТ «Чернігівбуд», м.Чернігів (04622) 7-38-28

20

ВБН Д.1.1-33-3.1-07-2003

Порядок визначення вартості ремонту водогосподарських та природоохоронних об’єктів і споруд

Наказ
Державного  Комітету України по водному
господарству
від 04.12.2003 № 332 

ВАТ «Укрводпроект», м.Київ (044) 248-06-58
          248-70-16 «ДІП СЕД», м.Харків (057) 760-19-01
          760-19-02

21

ВБН Д.2.4-33-2.6-09-2003

Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми на ремонт водогосподарських та природоохоронних об’єктів і споруд

Наказ
Державного  Комітету України по водному
господарству
від 04.12.2003 № 332 

ВАТ «Укрводпроект», м.Київ (044) 248-06-58
          248-70-16 ДГО «Укрводексплуатація», м.Київ (044) 248-81-13

22

СОУ Д.2.2-33-2.5-2007

Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Кріплення берегових укосів килимовими покриттями з бетонних блоків БКУ

Наказ
Державного  Комітету України по водному
господарству
від 29.10.2007 № 229 

ВАТ ПТІ «Укроргводбуд», м.Київ (044) 564-85-63

23

ВБН Д.1.1-33-3.1-05-2003

Вказівки щодо застосування відомчих ресурсних елементних кошторисних норм на ремонт устаткування меліоративних систем, водогосподарських та природоохоронних об’єктів і споруд

Наказ
Державного  Комітету України по водному
господарству
від 04.12.2003 № 332 

«ДІП СЕД», м.Харків (057) 760-19-01

   

1

2

3

4

5

24

ВБН Д.2.8-33-3.1-04-2003

Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми на ремонт устаткування меліоративних систем, водогосподарських та природоохоронних об’єктів і споруд

Наказ
Державного  Комітету України по водному
господарству
від 04.12.2003 № 332 

«ДІП СЕД», м.Харків (057) 760-19-01

25

ВБН Д.2.6-33-2.5-07-2003

Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми на пусконалагоджувальні роботи устаткування меліоративних систем, водогосподарських та природоохоронних об’єктів і споруд

Наказ
Державного  Комітету України по водному
господарству
від 04.12.2003 № 332 

«ДІП СЕД», м.Харків (057) 760-19-01

26

 

Тимчасові методичні рекомендації щодо визначення вартості ремонтних та налагоджувальних робіт на об’єктах житлового та комунального господарства України

Схвалено Рішенням НТР Держбуду України
від 11.04.2001 № 17
від 28.08.2002 № 2

«ДІП СЕД», м.Харків (057) 760-19-01

27

 

Правила визначення вартості робіт з ремонту устаткування та обладнання, які виконуються на об’єктах житлово-комунального господарства

Наказ Держжитло-комунгоспу України
від 24.06.2004 № 117 Наказ Мінбуду України 
від 22.05.2006 № 174 Наказ Мінжитло-
комунгоспу України 
від 02.10.2008 № 292

«ДІП СЕД», м.Харків (057) 760-19-01

28

 

Інструкція щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на роботи з ремонту устаткування та обладнання, які виконуються на об’єктах житлово-комунального господарства

Наказ Держжитло-комунгоспу України
від 24.06.2004 № 118 Наказ Мінжитло-
комунгоспу України 
від 02.10.2008 № 292

«ДІП СЕД», м.Харків (057) 760-19-01
         

    

1

2

3

4

5

29

ВБН Д.2.8-204.01.01-2003*  ВБН Д.2.8-204.01.02-2003 ВБН Д.2.8-204.01.03-2003 ВБН Д.2.8-204.01.04-2003* ВБН Д.2.8-204.01.05-2003* ВБН Д.2.8-204.01.06-2003*

Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми на роботи з ремонту устаткування та обладнання, які виконуються на об’єктах житлово-комунального господарства

Накази Держжитло-комунгоспу України
від 16.01.2004 № 5
від 23.08.2005 № 133 * Норми розповсюджуються на підприємства, підпорядковані  Мінпромполітики (накази                            Мінпромполітики України від 03.02.2004 № 48
від 12.10.2005 № 382)

«ДІП СЕД», м.Харків (057) 760-19-01
         

30

ВБН Д.2.7-204.01-2003*

Відомчі ресурсні кошторисні норми
експлуатації машин і механізмів

Накази Держжитло-комунгоспу України
від 16.01.2004 № 5
від 23.08.2005 № 133 * Норми розповсюджуються на підприємства, підпорядковані  Мінпромполітики (наказ                            Мінпромполітики України
від 12.10.2005 № 382)

«ДІП СЕД», м.Харків (057) 760-19-01

31

ВБН Д.2.8-204.02-2004

Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми на ремонт пасажирських та вантажних ліфтів

Наказ Держжитло-комунгоспу України
від 01.03.2004 № 42

Інститут «НДІпроектреконструкція», м.Київ (044) 286-59-92
          285-64-19

32

ВБН Д.2.4-ЖК 15-2005

Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Встановлення лічильників води та теплової енергії у наявному житловому фонді

Наказ Держжитло-комунгоспу України
від 21.10.2005 № 154

АТ «Київдіпропобут»,  м. Київ (044) 468-50-17

    

1

2

3

4

5

33

ВБН Д.1.1-7214-1-2004

Особливості визначення вартості будівництва об’єктів залізничного транспорту

Наказ Укрзалізниці
Міністерства транспорту та зв’язку України    від 16.11.2004 №  867-ЦЗ

Укрзалізниця, м.Київ (044) 246-37-85

34

ВБН Д.1.1-1-2004

Особливості визначення вартості будівництва метрополітенів і тунелів

Накази
Державної корпорації
«Укрметротунельбуд» від 15.06.2004 №  15
від 14.01.2005 №  1

Державна корпорація
«Укрметротунельбуд», м.Київ (044) 278-55-76

35

СОУ-Н 10.1.25618095.001:2008

Особливості визначення вартості будівництва вугільних шахт. Правила

Наказ
Мінвуглепрому України від 05.12.2008 № 634

ВАТ «Південдіпрошахт», м.Харків (0572) 20-15-23

36

ВБН Д.1.1-10.2-2005

Правила визначення вартості робіт з ремонту допоміжного гірничошахтного устаткування

Наказ
Мінпаливенерго України від 04.02.2005 № 67

ВАТ «Південдіпрошахт», м.Харків (0572) 20-15-23

37

ВБН Д.2.8-10.1-2005

Відомчі ресурсні кошторисні норми трудовитрат на ремонт допоміжного гірничошахтного устаткування

Наказ
Мінпаливенерго України від 04.02.2005 № 66

ВАТ «Південдіпрошахт»,  м.Харків (0572) 20-15-23

38

ВБН Д.1.1-40.1.20.201-2005

Особливості визначення вартості
будівництва в умовах Чорнобильської АЕС

Наказ
Мінпаливенерго України
від 22.07.2005 № 337

Державний науково-дослідний інститут
будівельних конструкцій (НДІБК), м.Київ (044) 249-37-10

39

ГНД 34.05.102-2003

Порядок визначення вартості ремонту та технічного обслуговування електричних мереж

Наказ
Мінпаливенерго України
від 22.12.2003 № 770 

ДП «Львівське конструкторське бюро», м.Львів (0322) 65-41-27
            65-45-27

  

1

2

3

4

5

40

ГНД 34.08.601-2003

Порядок визначення вартості ремонту основного та допоміжного енергетичного обладнання, передавальних пристроїв і споруд (із змінами та доповненнями)

Наказ
Мінпаливенерго України
 від 30.04.2003 № 207 

ВП «Енерготехнокон», м.Львів (0322) 70-40-46

41

СОУ-Н
МПЕ 40.1.21.141:2005

Норми трудовитрат на розробку спеціальної проектно-конструкторської документації нестандартизованого механіч-ного обладнання і спеціальних стальних  конструкцій гідротехнічних споруд

Наказ
Мінпаливенерго України від 22.04.2005 № 181

ВАТ «Запоріжгідро-сталь», м.Запоріжжя (0612) 57-12-65

42

ВБН Г.1-320.20077720.02-2001

Ресурсні кошторисні норми на капітальний ремонт ізоляції магістральних нафтопроводів діаметром 720 мм

Наказ НАК
«Нафтогаз України»
від 23.07.2001 № 188

УДНДЦ «Цінобуд», м.Київ (044) 200-28-31

43

ВБН Д.2.2-20077720-01:2005

Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Збірник 25. Магістральні трубопроводи газонафтопродуктів

Наказ НАК
«Нафтогаз України»
від 29.04.2005 № 232

УДНДЦ «Цінобуд», м.Київ (044) 200-28-31

44

ВБН Д.2.6-10.1-2005

Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми на пусконалагоджувальні роботи технологічного устаткування підприємств вугільної промисловості

Наказ
Мінпаливенерго України від 29.03.2005 № 134

ВАТ «Південдіпрошахт», м.Харків (0572) 20-15-23

45

 

Відомчі кошторисні ресурсні норми на морські днопоглиблювальні та рефулерні роботи

Наказ
Мінтрансу України
від 31.12.99 № 81

ДП «ЧорноморНДІ-проект», м.Одеса (0482) 34-26-06

      

1

2

3

4

5

46

СОУ Д.2.4-100015885:2007

Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні та ремонтно-будівельні роботи. Автомобільні дороги. Дорожня розмітка

Наказ
Київавтодор   від 29.08.2007 № 127

ТОВ «Корпоративні комп’ютерні системи»,
м.Донецьк (062) 338-05-39

47

СОУ Д.2.7-100015885:2007

Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Машини для дорожнього та аеродромного будівництва. Машини маркірувальні

Те саме

Те саме

48

СОУ Д.2.4-15.52:2007

Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Гідрохімічне очищення систем опалення розчином «ЮНІТ АКВА101»

Наказ
ТОВ «Компанія
Крона Плюс»  від 03.09.2007 № 52

УДНДЦ «Цінобуд», м.Київ (044) 200-28-31  

49

СОУ Д.2.2-30-3:2007

Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Зварювальні роботи при укрупненому складанні ортотропних плит при будівництві штучних споруд

Наказ
ТОВ БМК
«Планета-міст»  від 28.09.2007 № 34/1

УДНДЦ «Цінобуд», м.Київ (044) 200-28-31  

50

СОУ Д.2.2-30312094:2007

Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Прокладання полімерних трубопроводів методом горизонтального спрямованого буріння

Наказ
ПП «ІНАП і К» від 21.12.2007 № 96

ПП «ІНАП і К», м.Київ (044) 559-59-18

51

СОУ Д.2.7-30312094:2007

Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів, що використовуються для виконання робіт з прокладання полімерних трубопроводів методом горизонтального спрямованого буріння

Те саме

Те саме

   

1

2

3

4

5

52

СОУ Д.2.2-20481579:2008

Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Оздоблення римською мозаїкою

Наказ 
ВБК «Ритм» від 07.02.2008 № 3

ВБК «Ритм»,
м.Запоріжжя (0612) 95-20-10

53

СОУ Д.1.2-02495431-001:2008

Нормативи витрат труда для визначення вартості робіт з оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій будівель і споруд

Наказ
НДІБК від 10.06.2008 № 21-ОД

НДІБК, м.Київ (044) 249-37-10

54

СОУ Д.2.7-01386326-001:2008

Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів

Наказ
ВАТ «Мостобуд»  від 22.09.2008 № 370

ТОВ  НВЦ «Дорбудтехнологія», м. Київ  (044) 229-79-39

55

СОУ Д.2.4-1:2008

Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Ремонт ізоляції трубопроводів газонафтопродуктів з використанням композитних матеріалів «Поліпромсинтез»

Наказ
ТОВ «Поліпромсинтез»  від 31.10.2008 № 82/1к

УДНДЦ «Цінобуд», м.Київ (044) 200-28-31  

56

СОУ Д.2.7.1:2008

Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів

Те саме

Те саме

57

СОУ Д.2.7-01383865-001:2008

Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Будівництво аеропортів (із змінами)

Накази
ВАТ «Будівельне
управління № 813» від 15.12.2008 № 117/3 від 17.12.2009 № 125

ТОВ  НВЦ «Дорбудтехнологія», м.Київ  (044) 229-79-39

58

СОУ Д.2.2-01383865-002:2008

Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Аеродроми (із зміною № 1)

Наказ
ВАТ «Будівельне
управління № 813» від 29.12.2008 № 120/1 від 01.11.2012 № 143

Те саме

  

1

2

3

4

5

59

СОУ Д.2.4-20-3А:2009

Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Антикорозійний захист внутрішніх поверхонь конденсаторів турбін атомних електростанцій

Наказ
ТОВ «Запорізька атомна енергетична компанія» від 05.03.2009 № 19

УДНДЦ «Цінобуд», м.Київ (044) 200-28-31  

60

СОУ Д.2.7-3А:2009

Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів

Те саме

Те саме

61

СОУ Д.2.2-5-4:2009

Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Пальові роботи. Улаштування залізобетонних буронабивних паль в стійких ґрунтах групи 1 – 2 універсальними буровими установками «Bauer BG -36»

Наказ
ТОВ «БМК
Планета-міст» від 16.03.2009 № 86

ТОВ «Планета-міст»,
м.Київ (044) 499-34-05

62

СОУ Д.2.7-5:2009

Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Бурова установка «Bauer BG-36», потужністю 150 кВт

Те саме

Те саме

63

СОУ Д.2.7-03450620-001:2009

Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Автомобільні дороги

Наказ
ВАТ «Південьшляхбуд» від 24.04.2009  № 9

ТОВ  НВЦ «Дорбудтехнологія», м.Київ  (044) 229-79-39

64

СОУ Д.2.2-33498333-001:2009

Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Габіонні конструкції

Наказ ТОВ
«ВО Габіони України»  від 25.05.2009 № 3

Те саме

65

СОУ Д.2.2-30645586-001:2009

Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Автомобільні дороги

Наказ
ТОВ «Донспецпром» від 01.06.2009 № 111/ДБ

Те саме

66

СОУ Д.2.7-30645586-002:2009

Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Автомобільні дороги

Наказ
ТОВ «Донспецпром» від 01.06.2009 № 112/ДБ

Те саме

 

1

2

3

4

5

67

СОУ Д.2.7-24155428-001:2009

Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Крани стрілові самохідні на гусеничному ходу  MANITOWOC 15000 вантажопідйомністю 250 т. Крани на спецшасі автомобільного типу GROVE GMK 6300L вантажопід-йомністю 300 т

Наказ
ТОВ ПБП «Азовінтекс» від 22.05.2009 № 64-О

ТОВ ПБП «Азовінтекс», м.Маріуполь (0629) 41-00-10

68

СОУ Д.2.2-31256895-001:2009

Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Автомобільні дороги

Наказ СП ТОВ
«Бітунова Україна» від 05.08.09 № 10

ТОВ  НВЦ «Дорбудтехнологія», м.Київ  (044) 229-79-39

69

СОУ Д.2.2-13-2.5-10:2009

Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Відновлення сталевих трубопроводів діаметром 1220 – 2800 мм з використанням мобільних комплексів

Наказ
Державного Комітету України по водному
господарству від 10.09.2009 № 153

ВАТ ПТІ «Укроргводбуд», м.Київ (044) 564-85-63

70

СОУ Д.2.7-33-2.5-09:2009

Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів

Наказ
Державного Комітету України по водному
господарству від 10.09.2009 № 154

Те саме

71

СОУ Д.2.2-05408668-001:2009

Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Автомобільні дороги

Наказ
ВАТ «Броварське
ШБУ № 50» від 20.07.2009 № 298/3

ТОВ  НВЦ «Дорбудтехнологія», м.Київ  (044) 229-79-39

72

СОУ Д.2.2-25272797-001:2009

Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Безтраншейне прокладання металевих труб методом забивання механізмом СО-166М

Наказ
ТОВ «Техенергобуд» від 19.08.2009
№ 2-виробництво

УкрНДЦЕБ «Екобуд»,
м.Київ  (044) 200-28-31

   

1

2

3

4

5

73

СОУ Д.2.2-32287238-001:2009

Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Земляні роботи

Наказ ТОВ
«Об’єднана вантажно-транспортна компанія» від 19.08.2009 № 28

ТОВ  НВЦ «Дорбудтехнологія», м.Київ  (044) 229-79-39

74

СОУ Д.2.7-32287238-002:2009

Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Земляні роботи

Наказ ТОВ
«Об’єднана вантажно-транспортна компанія» від 19.08.2009 № 29

Те саме

75

СОУ-Н МПЕ 233.001:2010

Правила визначення вартості будівництва підприємств з видобування уранових руд

Наказ
Мінпаливенерго України  від 11.02.2010 № 58

ВАТ «Південдіпрошахт»,  м.Харків (0572) 20-15-23

76

ВБН Д.2.4.15-15-2н-2004

Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Внутрішні сантехнічні роботи. Гідрохімічне очищення внутрішніх поверхонь сталевих та чавунних котлів при питомій забрудненості 1250 г/м2  і понад 1250 г/м2  за допомогою насосних установок АХ 65-40200-И-СД та АХ125-100-400И-СД.  Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів.

Наказ
ТОВ «Компанія
Крона Плюс»  від 09.08.2004 № 2-н

УДНДЦ «Цінобуд», м.Київ (044) 200-28-31  

77

ВБН Д.2.4.15-15-18-2005

Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Очищення котельного і теплообмінного обладнання, трубопроводів, тепломереж, водопостачання, каналізації і поверхонь довільної форми за допомогою гідродинамічної установки високого тиску (ГУВТ)

Наказ
ТОВ «Компанія
Крона Плюс»  від 18.02.2005 № 18

Те  саме

1

2

3

4

5

78

СОУ Д 2.2-35683453-001:2009 

Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Пальові роботи. Улаштування залізобетонних буронабивних паль в стійких ґрунтах групи І – VІ  із застосуванням універсальної бурової установки BG-40

Наказ
ТОВ «Альтміст» від 17.09.2009 № 17/09-2

ТОВ  НВЦ «Дорбудтехнологія», м. Київ  (044) 229-79-39

79

СОУ Д 2.7-35683453-002:2009 

Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Пальові роботи. Універсальна бурова установка для улаштування буронабивних паль BG-40

Наказ
ТОВ «Альтміст» від 17.09.2009 № 17/09-1

Те  саме

80

СОУ Д 2.2-34717706-001:2009 

Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Автомобільні дороги. Безпека дорожнього руху

Наказ
ТОВ «Дорожні
системи України»  від 02.10.2009 № 4

Те  саме

81

СОУ Д 2.7-34717706-002:2009 

Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Автомобільні дороги. Безпека дорожнього руху

Наказ
ТОВ «Дорожні
системи України»  від 02.10.2009 № 5

Те  саме

82

СОУ Д.2.7-01386326-002:2009

Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Кран баштовий стаціонарний TEREX COMEDIL CTL 180-16 TS23

Наказ
ВАТ «Мостобуд» від 15.09.2009 № 232

Державний проектно-технологічний інститут «УкрДПТІтрансбуд», м.Дніпропетровськ (056) 744-22-59

     

1

2

3

4

5

83

СОУ Д.2.2-5-20057315-002:2009    

Ресурсні   елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Улаштування  залізобетонних буронабивних паль діаметром 1020 мм в нестійких водонасичених ґрунтах 2 групи за допомогою роторної гідравлічної бурової установки потужністю 300 кВт

Наказ
СП ТОВ
«Основа-Солсиф» від 19.11.2009 № 171

УДНДЦ «Цінобуд», м.Київ (044) 200-28-31

84

СОУ Д.2.7-20057315-001:2009    

Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Екскаватори. Устаткування для буріння свердловин та відкачування води, цементаційне устаткування. Машини для пальових робіт

Те  саме

Те  саме

85

СОУ Д.2.2-5-32129970-001:2009

Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Пальові роботи. Влаштування буроін’єкційних паль довжиною до 30 м в ґрунтах групи ІІ з використанням станків бурових самохідних IPC DRILL 830 BB та установок цементаційних автоматизованих IPC GI ET8

Наказ
ТОВ «Акваспецбуд» від 16.11.2009
№ 01-03/507

ТОВ «Акваспецбуд»,
с.Сичавка, Комінтернівського району,
Одеської обл. (04842) 3-01-00

86

СОУ Д.2.7-32129970-002:2009

Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Станки бурові самохідні IPC DRILL 830 BB, діаметр свердловини до 300 мм. Установки цементаційні автоматизовані IPC GI ET 8, продуктивністю 8 м3/год.

Те саме

Те саме

     

1

2

3

4

5

87

СОУ Д.2.2-20057315-003:2009

Ресурсні  елементні кошторисні  норми  на будівельні роботи. Пальові роботи. Улаштування буронабивних паль діаметром 300 мм в стійких ґрунтах І – ІІ групи з використанням бурової установки Mustang 5-P4

Наказ
СП ТОВ
«Основа-Солсиф» від 27.11.2009 № 176

ТОВ  НВЦ «Дорбудтехнологія», м. Київ  (044) 229-79-39

88

СОУ Д.2.7-20057315-004:2009

Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Пальові роботи

Те саме

Те саме

89

СОУ-Н
Б Д.1.1-0121844-1:2009

Настанова щодо використання ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні, ремонтно-будівельні роботи та монтаж обладнання на Запорізькій атомній електростанції

Наказ
ЗАТ «Електропівдень-монтаж-10» від 14.02.2009 № 262

УДНДЦ «Цінобуд», м.Київ (044) 200-28-31

90

СОУ Д.2.2-34850918-001:2009

Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи.  Автомобільні дороги

Наказ
Мукачівського МКП «Ремонтно-будівельне управління» від 25.12.2009 № 166

ТОВ  НВЦ «Дорбудтехнологія», м. Київ  (044) 229-79-39

91

СОУ Д.2.2-31299514-001:2010 

Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Автомобільні дороги. Безпека дорожнього руху

Наказ
ТОВ «Колор С.І.М» від 01.04.2010 № 13

Те саме

92

СОУ Д.2.7-31299514-002:2010

Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Автомобільні дороги. Безпека дорожнього руху

Наказ
ТОВ «Колор С.І.М» від 01.04.2010 № 14

Те саме

  

1

2

3

4

5

93

СОУ Д.2.2-32046528-002:2010

Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Очищення залізобетонних поверхонь під улаштування ізоляційних і антикорозійних покриттів за допомогою гідроструменевого апарату

Наказ
 ТОВ «М Консальт» від 30.03.2010 № 14

УДНДЦ  «Цінобуд»,
м.Київ (044) 200-28-31

94

СОУ Д.2.2-32046528-003:2010

Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Прокладання залізобетонних труб в тунелях. Улаштування захисної футеровки внутрішніх поверхонь залізобетонних тунелів

Наказ
ТОВ «М Консальт» від 30.03.2010 № 14

Те саме

95

СОУ Д.2.7-32046528-001:2010

Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Комплекс машин і механізмів для прокладання залізобетонних труб в тунелях. Апарати гідроструменеві. Екструдери

Наказ
ТОВ «М Консальт» від 30.03.2010 № 14

Те саме

96

СОУ Д.2.7-04012856-001:2010

Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Крани баштові приставні

Наказ
ТОВ «М Консальт» від 30.03.2010 № 14

Те саме

97

СОУ Д 2.2-32388610-001:2010

Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Автомобільні дороги. Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття з використанням фрези ROADTEC RX-500-4

Наказ
ТОВ «ДРБО1» від 01.04.2010 № 5/2-0

ТОВ  НВЦ «Дорбудтехнологія», м. Київ  (044) 229-79-39

98

СОУ Д.2.7-32388610-002:2010

Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Автомобільні дороги. Машина для холодного   фрезерування    асфальтобетонного покриття    ROADTEC RX-500-4

Наказ
ТОВ «ДРБО1» від 01.04.2010 № 5/1-0

Те саме

 

1

2

3

4

5

99

СОУ Д.2.2-33263036-001:2010

Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Пальові роботи

Наказ ТОВ
СП «Бауер-Альтіс» від 12.05.2010 № 85

ТОВ  НВЦ «Дорбудтехнологія», м. Київ  (044) 229-79-39

100

СОУ Д.2.7-33263036-002:2010

Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів. Пальові роботи

Наказ ТОВ
СП «Бауер-Альтіс» від 12.05.2010 № 86

Те саме

101

СОУ Д.2.7-01386326-03:2010

Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Пересувний бетононасос CIFA PC 506/309 продуктивністю 52 м3/год

Наказ
ПАТ «Мостобуд» від 24.06.2010 № 154

ПАТ «Мостобуд»

102

СОУ Д.2.4-03359026-001:2010

Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Благоустрій. Дороги і проїзди. Ямковий ремонт

Наказ
КК «Київавтодор» від 02.07.2010 № 62

УДВТП «Укрдортехнологія», м.Київ (044) 287-07-09

103

СОУ Д.2.7-03359026-002:2010

Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Благоустрій. Дороги і проїзди. Машина причіпна для ямкового ремонту CRAFCO MAGNUM

Те саме

Те саме

104

СОУ Д.2.2-13463960-001:2010 

Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи.  Автомобільні дороги

Наказ
ТОВ «Весна ЛТД» від 10.05.2010 № 25

ТОВ  НВЦ «Дорбудтехнологія», м. Київ  (044) 229-79-39

105

СОУ Д.2.7-13463960-002:2010 

Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Автомобільні дороги. Машина для холодного фрезерування асфальтобетонного покриття BITELLI SF 60 TALPA

Наказ
ТОВ «Весна ЛТД» від 10.05.2010 № 26

ТОВ  НВЦ «Дорбудтехнологія», м. Київ  (044) 229-79-39

  

1

2

3

4

5

106

СОУ Д.2.2-32977992-001:2010

Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Бетонні та залізобетонні конструкції. Руйнування залізобетонних конструкцій екскаватором з гідромолотом

Наказ
ТОВ «Техбудмеханіка» від 06.08.2010 № 26

ТОВ «Техбудмеханіка»

107

СОУ Д.2.7-32977992-001:2010

Ресурсні кошторисні  норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Екскаватор DOOSAN SOLAR 255LC-V на гусеничному ходу з гідромолотом

Наказ
ТОВ «Техбудмеханіка» від 06.08.2010 № 25

ТОВ «Техбудмеханіка»

108

СОУ Д.2.7-25267112-001:2010

Ресурсні кошторисні норми  експлуатації будівельних машин і механізмів. Аеродроми (зі зміною № 1)

Наказ ТОВ
«Трансбуд-Компані» від 17.06.2010
№ 172-ОА
від 07.07.2011
№ 275/1-ОА

ТОВ  НВЦ «Дорбудтехнологія», м. Київ  (044) 229-79-39

109

СОУ Д.2.2-32129970-001:2010

Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Прокладання трубопроводів діаметром до 800 мм методом горизонтального спрямованого буріння

Наказ
ТОВ «Акваспецстрой» від 03.08.2010
№ 01-05/22

УДНДЦ  «Цінобуд»,
м.Київ (044) 200-28-31

110

СОУ Д.2.7-32129970-001:2010 

Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Комплекс машин і механізмів для прокладання трубопроводів методом горизонтального спрямованого буріння

Те саме

Те саме

111

СОУ Д.2.2-01037175-001:2010

Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Прокладання трубопроводів діаметром до 800 мм методом горизонтального спрямованого буріння

Наказ
АТЗТ «ПМК № 55» від 18.08.2010 № 40

Те саме

 

1

2

3

4

5

112

СОУ Д.2.7-01037175-001:2010

Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Комплекс машин і механізмів для прокладання трубопроводів методом горизонтального спрямованого буріння

Наказ
АТЗТ «ПМК № 55» від 18.08.2010 № 40

УДНДЦ  «Цінобуд»,
м.Київ (044) 200-28-31

113

СОУ
Д.2.2-20057315-006:2010

Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Пальові роботи. Закріплення ґрунтів

Наказ
СП ТОВ
«Основа-Солсиф» від 02.08.2010 № 70

Те саме

114

СОУ
Д.2.7-20057315-005:2010

Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів.
Пальові роботи. Закріплення ґрунтів

Наказ
СП ТОВ
«Основа-Солсиф» від 02.08.2010 № 70

Те саме

115

СОУ 45.2-00013741-001: 2007

Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Збірник 61. Магістральні газопроводи

Наказ
Мінпаливенерго України  від 23.04.07 № 204

ТОВ «УкргазНДІпроект»

116

СОУ
Д.2.2-32615548-001:2010

Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Берегоукріплювальні роботи

Наказ
ТОВ «УкрГеоДор» від 03.11.2010 № 71

ТОВ  НВЦ «Дорбудтехнологія», м. Київ  (044) 229-79-39

117

СОУ
Д.2.4-33973480-001:2010

Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Благоустрій. Дороги і проїзди. Фрезерування асфальтобетонного покриття

Наказ
ТОВ «Буддоргруп» від 21.07.2010 № 12

УДВТП «Укрдортехнологія», м.Київ (044) 287-07-09

     

1

2

3

4

5

118

СОУ
Д.2.2-01416332-003:2010

Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Пальові роботи. Улаштування буроін’єкційних паль діаметром 620 мм довжиною понад 21 м у нестійких ґрунтах 2 групи універсальними буровими установками «Casagrande B180 HD» та «Casagrande C-600»

Наказ
ЗАТ Фірма
«Фундамент» від 03.12.2010 № 29/3

ЗАТ Фірма «Фундамент»,
м.Київ

119

СОУ
Д.2.7-01416332-004:2010

Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Екскаватори одноковшові дизельні на гусеничному ходу CAT 312C, місткість ковша 0,62 м3, потужність 67 кВт

Те саме

Те саме

120

СОУ Д.2.2-25-ПР2:2006

Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Прокладання трубопроводів діаметром 100 – 800 мм методом горизонтального спрямованого буріння за допомогою установки Robbins HDD CMS 6015 TMSC

Наказ
ЗАТ «Гідроінжбуд» від 25.07.2006 № 31

ЗАТ «Гідроінжбуд», м.Київ

121

СОУ Д.2.7-ПР2:2006

Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів.
Комплекс машин і механізмів для прокладання трубопроводів діаметром 100 – 800 мм методом горизонтального спрямованого буріння за допомогою установки Robbins HDD CMS 6015 TMSC

Наказ
ЗАТ «Гідроінжбуд» від 25.07.2006 № 31

Те саме

122

СОУ ЖКГ 00.00-012:2010

Стандартизація житлово-комунального господарства. Правила побудови,
викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів з кошторисного нормування

Наказ
Мінжитлокомунгоспу України  від 23.11.2010 № 417

«НТЦ «Екоремонт»,
м.Харків (057) 760-19-02

 

1

2

3

4

5

123

СОУ
Д.2.4-32496340-001:2010

Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Улаштування м’якої наливної покрівлі на
основі каучукографітової композиції Графпласт КПк вручну з армуванням

Наказ
ТОВ «НПП Графпласт» від 30.12.2010
№ 30/12-10

УНДЦ економіки будівництва «Екобуд», м.Київ (044) 200-28-31
(044) 200-28-32

124

СОУ
45.2-00018112-052:2011

Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Безкаркасні арочні споруди із тонколистової сталі, побудовані з використанням універсальних будівельних машин UBM

Наказ
Укравтодору від 04.03.2011 № 62

Українське державне виробничо-технологічне підприємство «Укрдортехнологія», м.Київ (044) 287-07-09

125

СОУ
Д.2.2-33653812-002:2011

Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Пальові роботи

Наказ
ТОВ «Підприємство «Маст-Буд» від 09.02.2011 № 46

ТОВ  НВЦ «Дорбудтехнологія», м.Київ  (044) 229-79-39

126

СОУ
Д.2.7-33653812-002:2011

Ресурсні кошторисні норми експлуатації  будівельних машин і механізмів.
Пальові роботи

Наказ
ТОВ «Підприємство «Маст-Буд» від 09.02.2011 № 47

ТОВ  НВЦ «Дорбудтехнологія», м. Київ  (044) 229-79-39

127

СОУ МПП 01.120-332:2011

Стандартизація Міністерства промислової політики України. Правила побудови, викладення, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів з кошторисного нормування

Наказ
Мінпромполітики  від 04.05.2011 № 113

«ДІП СЕД», м.Харків (057) 760-19-01

128

СОУ Н
МПП03.080.10-147:2011

Ресурсні елементні кошторисні норми. Технічне обслуговування і ремонт устаткування та обладнання. Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм

Наказ
Мінпромполітики  від 04.05.2011 № 114

ТОВ «НТЦ «Екоремонт», м.Харків (057) 760-19-02

  

1

2

3

4

5

129

СОУ
МПП 03.080.10-333.1:2011 – СОУ
МПП 03.080.10-333.7:2011

Ресурсні елементні кошторисні норми. Технічне обслуговування і ремонт устаткування та обладнання загального призначення (частини 1 – 7)

Наказ
Мінпромполітики  від 04.05.2011 № 114

ТОВ «НТЦ «Екоремонт», м.Харків (057) 760-19-02

130

СОУ
МПП 03.080.10-334.1:2011 –
СОУ
МПП 03.080.10-334.9:2011

Ресурсні елементні кошторисні норми. Технічне обслуговування і ремонт устаткування та обладнання гірничо-металургійного комплексу (частини 1 – 9)

Наказ
Мінпромполітики  від 04.05.2011 № 114

ТОВ «НТЦ «Екоремонт», м.Харків (057) 760-19-02

131

СОУ
Д.2.7-01386310-002:2011

Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів. Підіймач  будівельний вантажо-паса-жирський STROS NOV 1532 UP F6,
висота підйому 150 м, вантажопідйомність 1500 кг

Наказ
ПАТ «Мостобуд» від 27.05.2011 № 122

УкрНДЦЕБ «Екобуд»,
м.Київ  (044) 200-28-31

132

СОУ
Д 2.7-01386326-004:2011 

Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів.
Гідравлічна роторна бурова установка SOILMEC R-825

Наказ
ПАТ «Мостобуд» від 27.05.2011 № 122

Відділ ціноутворення та кошторисного нормування  ПАТ «Мостобуд»

133

 

Порядок визначення вартості ремонту виробничих об’єктів газотранспортних підприємств України

Наказ
Мінпаливенерго від 15.05.2006 № 165

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України»

134

ВБН Д.2.2.5-2-04

Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Пальові роботи. Опускні колодязі. Закріплення ґрунтів

Наказ Корпорації
«Укрметротунельбуд»  від 26.01.2005 № 02

УДНДЦ  «Цінобуд»,
м. Київ (044) 200-28-31

1

2

3

4

5

135

ВБН Д.2.7.3-04

Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Бурові установки Casagrande B125 KRC, потужність 142 кВт. Насоси центробіжні самозаливаючі серії РС 150, продуктивністю 150 м3/год. Установки для приготування бентонітової суміші «Турбозмішувачі М1Е», продуктивністю 120 м3/год. Установки для переробки бентонітової суміші «Пісковіддільники  D6», продуктивністю 60 м3/год.

Наказ Корпорації
«Укрметротунельбуд» від 26.01.2005 № 02

УДНДЦ  «Цінобуд»,
м. Київ (044) 200-28-31

136

СОУ Д.2.2-13617440:2006

Ресурсні елементні кошторисні норми  на будівельні та ремонтно-будівельні роботи автомобільних доріг. Автомобільні дороги

Наказ
ТОВ «Локомотив» від 30.01.2007 № 7 Наказ
ТОВ «Дорожнє
будівництво «Альтком» від 29.01.2007 № 29 01/1

ТОВ «Локомотив», м.Київ (044) 540-11-35 ДЗАТ «Трест Дніпродорбуд» ТОВ «Дорожнє будівництво «Альтком» ПП «Лакет» ТОВ «Статус+» «Трест Донбасдорбуд» ПКС «Спецбуд»

137

СОУ Д.2.7-13617440:2006

Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів

Те саме

Те саме

     

1

2

3

4

5

138

СОУ
Д.2.2-01387432-002:2011

Ресурсні елементні кошторисні  норми на будівельні роботи. Прокладання в тунелі залізобетонної труби вторинної оправи з окремих блоків футерованих каналізаційних»

Наказ
ПАТ «Київметробуд» від 07.07.2011 № 75

УкрНДЦЕБ «Екобуд»,
м. Київ  (044) 200-28-31

139

СОУ
Д.2.7-01387432-001:2011

Ресурсні кошторисні норми експлуатації машин та механізмів. Комплекс машин і механізмів для прокладання в тунелі залізобетонної труби вторинної оправи з окремих блоків футерованих каналізаційних

Наказ
ПАТ «Київметробуд» від 07.07.2011 № 74

УкрНДЦЕБ «Екобуд»,
м. Київ  (044) 200-28-31

140

СОУ Д.2.2-25-ПР2:2009

Прокладання трубопроводів діаметром до 600 мм методом горизонтального спрямованого буріння за допомогою установки Robbins HDD UNI 36х50
(зі змінами)

Накази
ТОВ «Профіт-2» від 12.05.2009 № 27
від 01.09.2011 № 15

УДНДЦ  «Цінобуд», м.Київ (044) 200-28-31

141

СОУ
Д 2.2-01386326-005:2011 

Ресурсні елементні кошторисні норми. Пальові роботи. Улаштування залізобетонних буронабивних паль діаметром 1500 мм з бурінням свердловин обертальним способом гідравлічною роторною буровою установкою SOILMEC R-825

Наказ
ПАТ «Мостобуд» від 29.08.2011 № 221

Державний проектно-технологічний інститут «УкрДПТІтрансбуд»,
м. Дніпропетровськ (056)247-43-89

142

СОУ
Д 2.4-35382784-001:2011 

Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Благоустрій. Дороги і проїзди

Наказ
ТОВ «Балтом-Україна» від 26.08.2011 № 89-к

ДП «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна  (ДерждорНДІ) (044) 201-08-53

  

1

2

3

4

5

143

СОУ
Д 2.7-35382784-002:2011

Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів

Наказ
ТОВ «Балтом-Україна» від 26.08.2011 № 90-к

ДП «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна  (ДерждорНДІ) (044) 201-08-53

144

СОУ
 Д.2.7-34881857-001:2011

Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Крани плавучі несамохідні ЗАХАР LK 600

Наказ
ТОВ «Дніпрофлот» від 16.09.2011 № 81

ТОВ НВЦ «Дорбудтехнологія», м. Київ  (044) 229-79-39

145

СОУ
Д 2.2-31297444-002:2011 

Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Прокладання трубопроводів методом горизонтально спрямованого шнекового буріння

Наказ ТОВ
«Треналофф-траст» від 16.09.2011 № 23

УДНДЦ «Цінобуд», м.Київ (044) 200-28-31

146

СОУ
Д 2.7-31297444-001:2011

Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Машини для прокладання трубопроводів методом горизонтального спрямованого
буріння

Наказ ТОВ
«Треналофф-траст» від 16.09.2011 № 23

УДНДЦ «Цінобуд», м.Київ (044) 200-28-31

147

СОУ
Д.2.2-32794511-009:2011

Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Автомобільні дороги та аеродроми (зі зміною)

Накази
ТОВ ШБ «Альтком» від 03.10.2011
№ 03/10-01
від 06.08.2013
№ 6/08-01

ДП «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна  (ДерждорНДІ) (044) 201-08-53

148

СОУ
Д.2.2-32794511-010:2011

Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів. Автомобільні дороги та аеродроми

Наказ
ТОВ ШБ «Альтком» від 03.10.2011
№ 03/10-02

ДП «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна (ДерждорНДІ) (044) 201-08-53

  

1

2

3

4

5

149

СОУ
Б Д.2.4-31159868-001:2011

Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Улаштування м'якої покрівлі мембранного типу із рулонного полівінілхлоридного покриття Bauder THERMOFOL

Наказ
ТОВ «Антарес-Буд» від 08.12.2011 № 107

НТЦ «Екоремонт»,
м.Харків (057) 760-19-02

150

СОУ
Б Д.2.7-31159868-001:2011

Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів. Устаткування для улаштування м'якої покрівлі мембранного типу із рулонного полівінілхлоридного покриття Bauder THERMOFOL

Наказ
ТОВ «Антарес-Буд» від 08.12.2011 № 107

НТЦ «Екоремонт»,
м.Харків (057) 760-19-02

151

СОУ
Б Д.2.2-37194232-001:2011

Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Улаштування залізобетонних буронабивних паль діаметром 1200 мм довжиною до 30 м в нестійких водонасичених ґрунтах ІІ групи універсальними буровими установками ЮНТТАН РМ26

Лист Мінрегіону  від 05.12.2011
№ 7/15-16726 Рішення НТР  від 05.12.2011 № 41

Філія «Техноспецбуд» ТОВ «БМП Планета-Міст» (044)499-34-05   

152

СОУ
Б Д.2.2-33090871-001:2012             

Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб «КОРСИС»

Наказ ТОВ
«Торговельний дім «Євротрубпласт» від 14.03.2012 № 03 ОД

УДНДЦ «Цінобуд», м.Київ (044) 200-28-31

153

СОУ
Б Д.2.2-13617440-001:2012

Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Аеродроми
(зі змінами № 1 та № 2)

Накази
ТОВ ШБ «Альтком» від 20.02.2012
№ 20/02-03
від 04.07.2012
№ 04/07-01

ТОВ «Локомотив», м.Київ (044) 540-11-35

154

СОУ
Б Д.2.7-13617440-002:2012

Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів. Машини для дорожнього та аеродромного будівництва (зі зміною)

Накази
ТОВ ШБ «Альтком» від 20.02.2012
№ 20/02-03
від 14.05.2013
№ 14/05-02

ТОВ «Локомотив», м.Київ (044) 540-11-35

 

1

2

3

4

5

155

СОУ
Б Д.2.7-13617440-006:2012

Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів. Машини для пальових робіт

Наказ
ТОВ ШБ «Альтком» від 20.02.2012
№ 20/02-03

ТОВ «Локомотив», м.Київ (044) 540-11-35

156

ВБН Д.2.2-29-К01-04

Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Тунелі і метрополітени»

Наказ
ТОВ «Концерн
«Київпідземшляхбуд» від 31.05.2004 № 10/1

УДНДЦ «Цінобуд», м.Київ (044) 200-28-31

157

ВБН Д.2.7-К01-04

Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів

Наказ
ТОВ «Концерн
«Київпідземшляхбуд» від 31.05.2004 № 10/1

УДНДЦ «Цінобуд», м.Київ (044) 200-28-31

158

ВБН Д.2.2.-___ -05

Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні і ремонтно-будівельні роботи по прокладанню поліетиленових труб типу «SPIRO» в каналізаційних колекторах діаметром 1200 мм, та облицювання плоских бетонних поверхонь поліетиленовими листами типу ПЕ-80

Наказ
УКБ ВАТ                      «Київводоканал» від 09.03.2005 № 7-А

УДНДЦ «Цінобуд», м.Київ (044) 200-28-31

159

ВБН Д.2.7.-___ -05

Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів

Наказ
УКБ ВАТ                      «Київводоканал» від 09.03.2005 № 7-А

УДНДЦ «Цінобуд», м.Київ (044) 200-28-31

160

СОУ
Б Д.2.2-01386326-006:2012

Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Ультразвуковий  контроль цілісності цементобетону буронабивних паль

Наказ
ПАТ «Мостобуд» від 14.06.2012 № 96

ТОВ НВЦ «Дорбудтехнологія», м. Київ       (044) 229-79-39

  

1

2

3

4

5

161

СОУ Н
Б Д.1.1-21313677-001:2012 

Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні, ремонтно-будівельні роботи та монтаж устаткування при будівництві 3 та 4 енергоблоків на Хмельницькій атомній електростанції

Лист Мінрегіону від 08.06.2012
№ 7/15-9491 Рішення НТР від 29.05.2012 № 82

УДНДЦ «Цінобуд», м.Київ (044) 200-28-31

162

СОУ
Б Д.2.2-13617440-005:2012     

Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Пальові роботи

Наказ
ТОВ ШБ «Альтком» від 04.07.2012
№ 04/07-01

ТОВ «Локомотив», м.Київ (044) 540-11-35

163

СОУ
Б Д.2.7-33663346-001:2012

Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів. Комплекс машин і механізмів для виконання будівельних та днопоглиблювальних робіт в акваторії Чорного моря та прибережній зоні

Наказ
ТОВ «Mьoбіyc
Констракшн Юкрейн» від 26.09.2012
№ 01/10-ОП

ТОВ «НВФ «Інпроект», м.Київ (044) 219-01-00

164

СОУ
Б Д.2.4-23742193-001:2012

Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Ремонт ізоляційного покриття трубопроводів газонафтопродуктів без зупинки транспортування продукту

Наказ
ПрАТ «ПВІ 3ІT
Нафтогазбудізоляція» від 24.09.2012
№ 107-ОД

УДНДЦ «Цінобуд»,
м.Київ (044) 200-28-31

165

СОУ
Б Д.2.7-23742193-002:2012

Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Машини i механізми для ізоляції трубопроводів газонафтопродуктів поліуретановою сумішшю

Наказ
ПрАТ «ПВІ 3ІT
Нафтогазбудізоляція» від 24.09.2012
№ 107-ОД

УДНДЦ «Цінобуд»,
м.Київ (044) 200-28-31

   

1

2

3

4

5

166

СОУ
Б Д.2.7-01386326-008:2012

Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів.
Різьбонарізний верстат EL-ВТ-101

Наказ
ПАТ «Мостобуд» від 25.09.2012 № 163

ПАТ «Мостобуд»,
м.Київ (044) 494-29-95

167

СОУ
Б Д.2.7-01386326-009:2012

Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів. Установка бурова УБВ-600М з агрегатом реактивно-турбінного буріння (РТБ) та відцентровим насосом ЦНСМА 300/600 потужністю 800 кВт

Наказ
ПАТ «Мостобуд» від 25.09.2012 № 163

ПАТ «Мостобуд»,
м.Київ (044) 494-29-95

168

СОУ
Б Д.2.2-31575976-001:2012

Ресурсні елементні кошторисні норми.
Прокладання трубопроводів методом горизонтального спрямованого буріння

Наказ
ТОВ «Авто-М» від 16.11.2012 № 50

«НТЦ «Екоремонт»,
м. Харків (057) 760-19-02

169

СОУ
Б Д.2.7-31575976-002:2012

Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів. Комплекс машин та механізмів для прокладання трубопроводів методом
горизонтального спрямованого буріння

Наказ
ТОВ «Авто-М» від 16.11.2012 № 50

«НТЦ «Екоремонт»,
м. Харків (057) 760-19-02

170

СОУ
Б Д.2.4-35399269-001:2012

Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Благоустрій. Дороги та проїзди

Наказ ТОВ
«ВК Дорбудмеханізація» від 01.11.2012 № 143

ТОВ «Локомотив»,
м.Київ (044) 540-11-35

171

СОУ
Б Д.2.7-35399269-002:2012

Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Машини та механізми для дорожніх робіт

Наказ ТОВ
«ВК Дорбудмеханізація» від 01.11.2012 № 143

ТОВ «Локомотив»,
м.Київ (044) 540-11-35

  

1

2

3

4

5

172

СОУ
Б Д.2.2-33167472-005:2012

Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Влаштування металевих шпунтових паль віброзанурювачами MULLER MS-25H3/MS-A260V та MULLER MS-48HFV/MS-A785V

Наказ ТОВ
«БМП Планета-Міст» від 15.11.2012 № 67/2

ТОВ «БМП
Планета-Міст»

173

СОУ
Б Д.2.7-33167472-004:2012

Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Машини та механізми для пальових робіт

Наказ ТОВ
«БМП Планета-Міст» від 15.11.2012 № 67/2

ТОВ «БМП
Планета-Міст»

174

СОУ
Б Д.2.7-33167472-003:2012

Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Універсальні бурові установки Casagrande B 250, потужністю 330 кВт

Наказ ТОВ
«БМП Планета-Міст» від 06.03.2013 № 02

ТОВ «БМП
Планета-Міст»

175

СОУ
Б Д.2.4-33397626-001:2012

Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Улаштування захисного шару залізобетонних стовпів і колон із застосуванням спеціальних ремонтних сумішей «IZO-Моноліт»

Наказ ТОВ
«ІТР Моноліт-Груп» від 21.01.2013 № 2/21-13

НВФ «Інпроект»,
м.Київ (044) 219-01-00

176

СОУ
Б Д.2.4-34093999-001:2013

Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Мости

Наказ ТОВ
«ВП МІСТ-1» від 22.04.2013
№ 10-ОД

ТОВ «ВП МІСТ-1»

177

СОУ
Б Д.2.2-31481658-001:2013

Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Автомобільні
дороги

Наказ ПП
«Автомагістраль» від 25.04.2013 № 34/1

ПП «Автомагістраль»

   

1

2

3

4

5

178

СОУ
Д.2.4-01190043-001:2013

Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Регулювання зусиль у постійних відтяжках металевих радіотелевізійних щогл

Наказ Концерну
«Радіомовлення,
Радіозв'язку та
Телебачення» від 24.07.2013 № 327

УДНДЦ «Цінобуд»,
м.Київ (044) 200-28-31

179

СОУ
Д.2.4-31043840-001:2013

Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Зовнішні інженерні мережі

Наказ ТОВ
«Укрспецобладнання» від 30.07.2013 № 15

ТОВ НВЦ «Дорбудтехнологія», м. Київ (044) 229-79-39

180

СОУ
Д.2.2-33437218-001:2013  

Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Прокладання трубопроводів методом горизонтально спрямованого буріння

Наказ ТОВ
«Центр технологій ВІК» від 20.08.2013 № 26

ТОВ фірма «СТК»,
м. Харків (057) 760-19-02

181

СОУ
Д.2.7-33437218-002:2013  

Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів.
Комплекс машин для прокладання
трубопроводів методом горизонтально спрямованого буріння

Наказ ТОВ
«Центр технологій ВІК» від 20.08.2013 № 26

ТОВ фірма «СТК»,
м. Харків (057) 760-19-02

182

СОУ
Д.2.4-38470464-ХХХ:2013  

Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран

Наказ
ТОВ «РЕНОБАУ» від 14.10.2013 № 1410

ТОВ НТЦ «Екоремонт», м. Харків (057) 760-19-01 (02)

183

СОУ
Д.2.7-38470464-ХХХ:2013  

Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів.
Механізми для улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран

Наказ
ТОВ «РЕНОБАУ» від 14.10.2013 № 1410

ТОВ НТЦ «Екоремонт», м. Харків (057) 760-19-01 (02)

184

СОУ
Д.2.4-33437218-003:2013  

Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи.
Безтраншейна заміна трубопроводів методом руйнування

Наказ ТОВ
«Центр технологій ВІК» від 11.11.2013 № 30

ТОВ фірма «СТК»,
м. Харків (057) 760-19-02

 

1

2

3

4

5

185

СОУ
Д.2.7-33437218-004:2013  

Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів. Установка безтраншейної заміни і
прокладання трубопроводів АС-60

Наказ ТОВ
«Центр технологій ВІК» від 11.11.2013 № 30

ТОВ фірма «СТК»,
м. Харків (057) 760-19-02

186

СОУ
Д.2.2-35546100-ХХХ:2013  

Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Улаштування
систем поверхневого водовідведення з використанням виробів «Standartpark»

Наказ
ТОВ «Бетоніка» від 31.01.2014 № 11

ТОВ фірма «СТК»,
м. Харків (057) 760-19-02

187

СОУ
Д.2.2-01387432-003:2014  

Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Улаштування верхньої будови колії в тунелі при
будівництві метрополітену

Наказ
ПАТ «Київметробуд» від 15.01.2014 № 1

УДНДЦ «Цінобуд», м.Київ (044) 200-28-31

188

СОУ
Д.2.7-01387432-004:2014  

Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів.
Мотовози на базі автомобіля ЗІЛ
ММЗ-4502

Наказ
ПАТ «Київметробуд» від 15.01.2014 № 2

УДНДЦ «Цінобуд», м.Київ  (044) 200-28-31

189

СОУ
Д.2.4-30734471-ХХХ:2014  

Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Демонтаж і монтаж спеціальних укриттів устаткування і конструкцій

Наказ ТОВ
«Терни-Сервісмонтаж» від 18.02.2014 № 7

ТОВ «НТЦ «Екоремонт», м. Харків (057)760-19-02

190

СОУ
Д.2.2-21685172-001:2014  

Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Ізоляційні, оздоблювальні та інші роботи з використанням матеріалів ТМ Ceresit та Thomsit

Наказ ТОВ з іноземними інвестиціями «Хенкель Баутехнік (Україна)» від 17.04.2014 № 44

ПП «Будівництво –
сучасні технології» та ТОВ з іноземними
інвестиціями «Хенкель
Баутехнік (Україна)»

    

1

2

3

4

5

191

СОУ
Д.2.7-21685172-002:2014  

Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів.
Машини для улаштування бетонних підлог

Наказ ТОВ з іноземними інвестиціями «Хенкель Баутехнік (Україна)» від 17.04.2014 № 44

ПП «Будівництво –
сучасні технології» та ТОВ з іноземними
інвестиціями «Хенкель Баутехнік (Україна)»

192

СОУ
Д.2.4-37763844-001:2014  

Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Різні роботи

Наказ КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» від 16.05.2014 № 63-П

ДП «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна (ДерждорНДІ) (044) 201-08-53