Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

№ 7/15-425 від 17.01.2015

Центральні органи виконавчої

влади (за списком),обласні,

 Київська  міська державна

адміністрація, Конфедерація

будівельників України, Асоціація

«Українське об’єднання проектних організацій»

 

Щодо кошторисного нормування у будівництві

 

         У зв’язку зі зміною законодавства з питань стандартизації  Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України з питань повноважень інформує.

         З метою приведення національної системи стандартизації до європейських засад прийнято Закон України від 05.06.2014 № 1315-VII «Про стандартизацію» (далі-Закон), який набрав чинність з 03.01.2015, крім підпункту 4 пункту 5 розділу VІ «Прикінцеві положення».

Згідно з Законом стандарти поділяються на 2 види:

-         національні стандарти, прийняті національним органом стандартизації;

-         стандарти, прийняті підприємствами, установами та організаціями.

Відповідно до статті 9 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» Мінрегіон забезпечує розроблення, затвердження, перегляд, внесення змін і скасування державних будівельних норм, а також національних стандартів і кодексів усталеної практики за класами 91 і 93 Українського класифікатора нормативних документів (крім позицій, що стосуються лічильників, машин та устаткування), утворює та припиняє діяльність технічних комітетів стандартизації у цій сфері.

 

Щодо національних стандартів з кошторисного нормування у будівництві

Згідно з Законом до повноважень технічних комітетів стандартизації належить, зокрема, розроблення, погодження національних стандартів, кодексів усталеної практики, а також роз’яснення щодо їх положень.

У сфері ціноутворення у будівництві таким технічним комітетом стандартизації є ТК 311 «Ціноутворення та кошторисне нормування у будівництві», до складу якого входять відповідні підкомітети (ТК 311).

 

Щодо стандартів організацій України з кошторисного нормування у будівництві

З прийняттям Закону стандарти організації України з кошторисного нормування у будівництві  (СОУ) розробляються підприємствами, установами та організаціями (далі-підприємства).

Відповідно до статті 16 Закону підприємства мають право у відповідних сферах діяльності та з урахуванням своїх господарських і професійних потреб організовувати роботи із стандартизації, зокрема, розробляти, приймати,  перевіряти, переглядати та скасовувати стандарти, кодекси усталеної практики, установлювати процедури їх розроблення, прийняття, перевірки, перегляду, скасування та застосування.

Приймаються СОУ власним наказом підприємства. Законодавством не обумовлено погодження СОУ з центральними органами виконавчої влади.

При розробленні СОУ складом робіт, показниками трудових та матеріально-технічних ресурсів має враховуватися технологія виконання відповідних будівельних робіт із забезпеченням їх якості. При цьому СОУ не повинні суперечити національним стандартам.

Розроблення СОУ має здійснюватися фахівцями відповідної кваліфікації, які мають досвід складання кошторисних норм та спроможні здійснювати таку роботу. 

У разі відсутності у підприємства фахівців відповідної кваліфікації, таку роботу можуть виконати спеціалізовані організації, зокрема, які входять до складу ТК 311.

Для забезпечення достовірного визначення вартості будівництва з використанням СОУ та узгодженості з національними стандартами з ціноутворення у будівництві перевірку (експертизу) СОУ рекомендується здійснювати  профільним технічним комітетом з ціноутворення у будівництві.

Одночасно повідомляємо, що ТК 311 за поданням власників СОУ  здійснює формування переліку діючих нормативних документів з кошторисного нормування у будівництві з метою подальшого їх включення до комп’ютерних програм з визначення вартості будівництва.

 

Щодо стандартів організацій України, прийнятих центральними органами виконавчої влади

Згідно з прикінцевими положеннями Закону, СОУ, прийняті центральними органами виконавчої влади до набрання чинності цим Законом, застосовуються до їх заміни на національні стандарти, кодекси усталеної практики протягом 15 років з дня набрання чинності цим Законом. В цей період центральні органи виконавчої влади мають право у відповідних сферах діяльності та в межах своїх повноважень перевіряти, переглядати, скасовувати галузеві нормативні документи і в результаті перегляду приймати їх нові редакції та не мають право приймати нові стандарти.

 

 

 

Перший заступник Міністра                                                      В.Є. Кістіон

 

 

 

 

Шоломицька Л.М.

Пономаренко  І.Б.

284 05 70

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА 
ТА житлово-комунального господарства УКРАЇНИ

(МІНРЕГІОН УКРАЇНИ)

20.01.2015 № 7/15-524

 

Центральні органи виконавчої влади (за списком), обласні, Київська міська державні адміністрації, Конфедерація будівельників України, Асоціація «Українське об’єднання проектних організацій», громадські організації у сфері архітектурної діяльності, експертні організації (за списком)

 

Щодо схвалення механізму взаємодії різних комп’ютерних програм (формат інформаційного блоку даних (ІБД-5)) при визначенні вартості будівництва на всіх стадіях його здійснення

 

Технічний комітет стандартизації 311 «Ціноутворення та кошторисне нормування у будівництві» повідомив Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України щодо схвалення механізму взаємодії різних комп’ютерних програм (формат інформаційного блоку даних (ІБД-5)) при визначенні вартості будівництва на всіх стадіях його здійснення (рішення технічного підкомітету ПК 4 «Технологічні аспекти ціноутворення та кошторисного нормування у будівництві» від 26 грудня 2015 року № 4).

Цей механізм дозволяє учасникам будівельного процесу (замовник, проектувальник, експертна організація, підрядна організація тощо) за допомогою різних комп’ютерних програм визначати вартість будівництва, оперативно опрацьовувати та передавати один одному кошторисну документацію на всіх стадіях будівництва, отримуючи точні результати, що дозволить зменшити витрати при розробленні та перевірці кошторисної документації на відповідність вимогам державних стандартів з ціноутворення у будівництві.

Станом на 16 січня 2015 року оперативно опрацьовують кошторисну документацію та взаємодіють між собою такі комп’ютерні програми:

– ПК «АВК-5» редакція 3.0.ХХ – розробник ТОВ «АВК-Созидатель»;

– ПК «АС-4» версія 14.3.ХХ – розробник ТОВ «Інкомсервіс»;

– ПК «Строительные Технологии – Смета» версія 7.9.ХХ – розробник ТОВ «Computer Logiс Group»;

– ПК «Смета ХХІ» версія 21.1.Х – розробник ПП «Металомонтаж»;

–   ПК «ІВК» версія 1.Х13 – розробник ТОВ «НВФ «Інпроект»;

– ПК «Смета Лідер» версія 6.0.ХХ – розробник ТОВ «Корпоративні комп’ютерні системи»;

– ПК «Експерт – Смета» версія 4.3.ХХ – розробник ТОВ «Буд-Софт».

Надання роз’яснень та методологічний супровід щодо механізму взаємодії комп’ютерних програм забезпечує ПК 4 «Технологічні аспекти ціноутворення та кошторисного нормування у будівництві» технічного комітету стандартизації 311 «Ціноутворення та кошторисне нормування у будівництві» (контактний телефон: (044) 220-01-21).