Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН СТАНДАРТИЗАЦІЇ
Державне підприємство
«Український науково-дослідний і навчальний центр
проблем стандартизації, сертифікації та якості»
(ДП «УкрНДНЦ»)

НАКАЗ

 04 листопада 2016 року                                                                                                                                                 № 371

м. Київ

Про затвердження Положення про ТК 311

Відповідно до Закону України «Про стандартизацію» від 05.06.2014 № 1315-VII, Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 1163-р, наказу ДП «УкрНДНЦ» № 235 від 10.08.2016

наказую:

1. Затвердити Положення про технічний комітет стандартизації
ТК 311 «Ціноутворення та кошторисне нормування у будівництві», розроблене згідно з ДСТУ 1.14:2015.

2. Начальнику відділу інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-сайті ДП «УкрНДНЦ».

3. Начальнику Національного фонду нормативних документів забезпечити опублікування цього наказу в черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика «Стандарти».

4. Провідному інженеру адміністративного відділу довести цей наказ до відома виконавців.

1. Контроль за виконанням цього наказу залишається за керівником підприємства чи особою, яка виконує його обов’язки.

 

В.о. генерального директора                       Д. В. Сазонов